Željeznički fond

 

Donešene Izmjene i dopune Pravilnika o radu Željezničkog fonda

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju Društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Uprava društva na 84. sjednici održanoj 3. lipnja 2019. godine donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Željezničkog Fonda. PRAVILNIK

Sklopljen 4. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

 Reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o.  i Uprave društava HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o.  i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su 4. ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA   Članak 1. Stranke suglasno utvrđuju […]

Nastavak rada Željezničkog fonda

Temeljem Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza od 4. svibnja 2006. godine i odluke Uprave HŽ Holdinga d.o.o. od 8. svibnja 2007. godine osnovan je Željeznički fond kao jedan od modela dobrovoljnog zbrinjavanja viška radnika, a koji je bio organiziran u HŽ Holdingu d.o.o. sve do prestanka tog društva 31. listopada 2012. […]

Svi akti Željezničkog fonda

Pravilnik o radu Željezničkog fonda Svi akti Željezničkog fonda

27.03.2013. – Sklopljen 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. i Uprave tih društava sklopili su nakon dugotrajnog postupka dogovaranja 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza. Cilj sindikata je bio da se u što većem obimu zadrže prava radnika ugovorena u prijašnjem […]

2. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Holdinga d.o.o. i Uprave društava HŽ Holdinga (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su 2. lipnja 2010. godine 2. ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA Članak 1. Stranke suglasno utvrđuju da je 4. svibnja 2006. godine zaključen Ugovor o radnopravnoj zaštiti radnika od […]

Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Sindikati HŽ s pravom na kolektivno pregovaranje i Uprave društava holdinga HŽ (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su dana 31.07.2007. godine  ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA Članak 1. Stranke su suglasne da se odredbe Ugovora o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza (sklopljenog dana 4. svibnja 2006. godine) […]

Ugovor o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Prilog 4 Temeljem Konvencije broj 87. 98. i 111. MOR-a, članka 113. i 196. Zakona o radu a u svezi sa provedbom članka 2. stavak 5. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.  Sindikati Hrvatskih željeznica s pravom na kolektivno pregovaranje i Uprava HŽ zaključili su dana 04. svibnja 2006. godine UGOVOR […]