Zakoni i propisi

Osnivanje, rad i djelovanje sindikata

Zaštita na radu

Rad

Zdravstvena zaštita

Mirovine i doprinosi

Porezi

Javno okupljanje

Obrazovanje odraslih

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska ratificirala, a objavljene su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori.

 

Naziv konvencije

NN

 

Naknada koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu 1/02

 

Naknade koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti 1/02

 

Jednaki tretman stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu 11/03

 

Naknada koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu 1/02

 

Naknade koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti 1/02

 

Jednaki tretman stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu 11/03

 

Prisilni ili obvezni rad 5/00

 

Utemeljenje međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti 11/03

 

Inspekcija rada u industriji i trgovini 3/02

 

Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje 3/00

 

Noćni rad mladih osoba (industrija) (revidirana) 6/95

 

Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje 3/00

 

Jednakost plaća 3/00

 

Najniži standardi socijalne sigurnosti – prihvaćeni Dijelovi II. do VI., VIII. i X. Dio VI. više nije primjenjiv kao rezultat ratifikacije Konvencije br. 121. 1/02

 

Zaštita majčinstva (revidirana) 3/00

 

Ukinuće prinudnog rada 12/96 7/97

 

Tjedni odmor 3/02

 

Plaće, radno vrijeme na brodu i brojno stanje posade (revidirana) 6/95

 

Diskriminacija u zaposlenju i zanimanju 5/00

 

Naknada za nesreću na radu 6/95

 

Politika zapošljavanja 11/00

 

Plaćeni godišnji odmor (revidirana) – određena dužina godišnjeg odmora: 18 radnih dana. Prihvaćene odredbe članka 15., stavka 1(a) i (b) 3/02

 

Predstavnici radnika 5/00

 

Zaštita od opasnosti i trovanja benzenom 6/95

 

Najniža dob za zaposlenje 3/02

 

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu i u radnom okruženju 11/03

 

Radnici s obiteljskim obvezama 5/00

 

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom 11/03

 

Služba za zaštitu zdravlja na radu 6/95

 

Zabrana i trenutno djelovanje za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada 5/01