25.3.2024. – potpisan II. aneks KU HŽ Infrastrukture


Poštovani,

današnjim potpisivanjem Il. aneksa KU HŽ Infrastrukture (dalje: KU) još jedan ciklus kolektivnih pregovora okončan je unapređenjem materijalnih prava radnika. Ovaj put kroz rast neoporezivih dodataka propisanih člancima 183. do 186. KU.

Jedan od ciljeva reprezentativnih sindikata u pregovorima za ovaj KU, pregovorima za I. aneks i u konačnici ovaj ll. aneks KU je dosezanje maksimalnih iznosa neoporezivih dodataka prije isteka postojećeg KU. Stoga smo ovim II. aneksom KU iznose neoporezivih dodataka iz članaka 183. do 186. KU izjednačili s novim maksimalnim iznosima definiranim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (stupile na snagu 1. siječnja 2024.) uvažavajući dosadašnju dinamiku rasta pojedinih neoporezivih dodataka.

II. aneks KU će nakon potpisivanja biti objavljen u službenom vjesniku HŽI , a do tada detalje možete saznati kod sindikalnih povjerenika reprezentativnih sindikata.

S poštovanjem.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikat infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske

PRIOPĆENJE

Comments are closed.