21.3.2024. – Aktivnosti SIHŽ-a


SASTANCI DJELATNOSTI

Tijekom mjeseca ožujka održani su sastanci građevinske, elektrotehničke djelatnosti i djelatnosti SS i TK na kojima su sudjelovali dopredsjednici sindikata, predsjednik sindikata i sindikalni povjerenici-predstavnici svih djelatnosti iz podružnica sindikata .

Na sastancima su prezentirane dosadašnje aktivnosti sindikata vezane uz postupke donošenja organizacijskih izmjena, tijeka kolektivnih pregovora i pitanja vezanih iz područja zaštite na radu koje su vezane uz postupke donošenja Pravilnika i Procjene rizika te isporuke zaštitne odjeće i obuće.

Posebna pozornost posvećena je pitanjima koja su vezana za stanje na terenu i izvršavanju zadaća koja se odnose na građevinski infrastrukturni podsustav (obnove i modernizacije željezničke infrastrukture gornji i donji pružni ustroj te pružne građevine), elektrotehnički infrastrukturni podsustav koji obuhvaća signalno-sigurnosne uređaje, komunikacijske sustave, elektroenergetska postrojenja, kontaktnu mrežu i ostalo.

Vezano za pritužbe koje nam dolaze a u vezi sa nemogućnošću pravovremenog izvršavanja propisanih redovitih aktivnosti na održavanju a sve zbog nedostatka radnika u Područnim radnim jedinicama održavanja i zbog aktivnosti na praćenju investicijskih radova, prema iznesenome nameće se stav da je prioritet Sektora održavanja redovito održavanje građevinskog i elektrotehničkih infrastrukturnih podsustava.

Angažiranje radnika Sektora održavanja na aktivnostima koje nisu vezane za redovito održavanje moguće je samo ako su izvršene sve obveze redovitog održavanja.

Konstatiralo se na svim sastancima djelatnosti da postoje problemi u tehničko-tehnološkom provođenju interoperabilnosti sustava što se prvenstveno očituje u nedovoljnom broju izvršioca i prijemu radnika koji se odvija sporo.

Osnovna funkcija Upravitelja željezničkom infrastrukturom je izgradnja željezničke infrastrukture, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, a sve u cilju ostvarivanja tehničko-tehnološkog jedinstva i interoperabilnosti. To se može realizirati jedino postizanjem zahtjevne razine učinkovitosti pruga. Tehnička specifikacija za interoperabilnost su strukturni ili funkcionalni podsustavi s ciljem ispunjavanja osnovnih zahtjeva za postizanjem jedinstvenog tehničko-tehnološkog funkcioniranja svih podsustava.

Zajednički zaključci su da se aktivnosti moraju usmjeravati na daljnjem poboljšanju materijalnih prava radnika posebice u dijelu ujednačavanja cijena sata rada u cijelom sustavu te jednakom vrednovanju rada s obzirom na složenosti poslova, uvjete rada i istim uvjetima struke.

SIHŽ

Comments are closed.