15.1.2024. – Izgradnja drugog kolosijeka pruge prema Karlovcu u dvije faze! Strabag će završiti posao samo za dio koji je dokumentacijski spreman, u pripremi novi natječaj


U sklopu izgradnje i rekonstrukcije postojeće pruge, u obnovu će i kolodvor u Karlovcu. Do sada su završeni konzervatorski istražni radovi


Radovi na jednom od najvećih i najznačajnijih investicija u željeznici, oni na rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, idu i dalje, ali baš i ne po prvobitnom planu. Iz HŽ Infrastrukture za KAportal kažu kako se trenutno radovi izvode na osam od ukupno jedanaest etapa. 

Radi se na elektrovučnome postrojenju Mrzlo Polje, nadvožnjacima Pavučnjak, Zdenčina, Cvetković i Domagović kao i na podvožnjacima Lazina i Ribnjak te na lokaciji nerazvrstane ceste Orlovac – Ilovac.

– Ove godine planira se završetak radova, tehnički pregledi, ishođenje uporabne dozvole i puštanje u funkciju na etapama elektrovučno postrojenje Mrzlo Polje, nadvožnjak Pavučnjak, podvožnjak Lazina i podvožnjak Ribnjak, svodna cesta Orlovac – Ilovac, dok se na ostalim etapama nastavljaju radovi, poručuju iz HŽ Infrastrukture. 

U sklopu izgradnje i rekonstrukcije postojeće pruge, u obnovu će i kolodvor u Karlovcu. Do sada su završeni konzervatorski istražni radovi, a u narednom periodu očekuje od konzervatorskog odjela Karlovac odobrenje konzervatorskog elaborata. 

– Izvršen je statički pregled zgrade i zaključeno je da nema većih oštećenja nakon potresa i da nije potrebna konstruktivna obnova. Nakon odobrenja konzervatorskog odjela, Izvođač AŽD Praha kreće sa izradom tehničkog rješenja za sanaciju zgrade, poručuju iz HŽ-a.

Najavljen novi natječaj za dio pruge

Inače, ovi radovi na osam etapa, a koji se izvode u pružnom pojasu postojeće pruge kojom se redovno odvija promet, bit će odrađeni u sklopu potpisanog ugovor sa Strabagom, za ostatak dionice ide novi natječaj, potvrđuju to iz HŽ Infrastrukture za KAportal. 

Naime, podsjetimo da je projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac zapeo u realizaciji, jer je HŽ Infrastruktura uvela Strabag u posao bez pravomoćne građevinske dozvole za projekt i za dionice pruge.

Nisu dobili tri potrebne dozvole te da naručitelj radova, odnosno HŽ Infrastruktura, kasni 300 dana s predajom ovjerenih glavnih projekata. Navodili su kako dio projektne dokumentacije sadrži značajne greške i nedostatke, ističući kako je potrebna izmjena. 

Strabag je tada zaprijetio raskidom ugovora, a ukazali su još i na jedan problem. Tvrde da su od 19. travnja 2021., kada je predana ponuda za ugovor, troškovi materijala i radne snage znatno porasli, te da početna ponuda ne odgovara stvarnim troškovima.

Austrijska tvrtka za realizaciju ovog projekta dala je ponudu od 225 milijuna eura bez PDV-a, prije nego je došlo do porasta cijena materijala. S HŽ Infrastrukturom više puta su razgovarali o korekciji cijena i naknadi gubitaka, pa Strabag procjenjuje kako je cijena projekta do sada povećana za 50 milijuna eura. Konsenzus je kasnije postignut, ali više u igri nije cijela dionica pruge. 

– Radi sigurnosti željezničkog prometa, opće sigurnosti, bržeg završetka ukupnog projekta i smanjenja troškova postignut je sporazumni dogovor s izvođačem Strabagom da se radovi na spomenutih osam etapa završe. Preostale 3 etape će se ponovno ugovoriti, poručili su iz HŽ Infrastrukture za KAportal. 

IZVOR

Comments are closed.