3.11.2023. – Vlada prihvatila Projekt „Revitalizacije željezničkog sustava RH“


Na sjednici Vlade RH održane 2.11.2023. prihvaćen je Projekt „ Revitalizacije željezničkog sustava RH“

Prihvaća se Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom (KLASA: 403-01/23-01/6, URBROJ: 530-06-3-2-23-14 od 24. listopada 2023. godine), a koji bi se financirao i/ili sufinancirao okvirnim zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 900.000.000,00 EUR.

Predloženi indikativni projekti financirati će se okvirnim zajmom Europske investicijske banke. Planirano je zaduživanje u iznosu od 900.000.000 EUR, a navedenim iznosom okvirnog zajma financirali i/ili sufinancirali bi se indikativni projekti nominirani stupnjem prioriteta A društva HŽI u iznosu od 714.686.057 EUR, te indikativni projekti društva HŽPP, također nominirani stupnjem prioriteta A, u iznosu od 185.313.943 EUR.

Sredstva za provedbu projekata koji se prihvaćaju ovim Zaključkom biti će osigurana u okviru limita ukupnih rashoda utvrđenih za razdjel Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Odlukom Vlade o proračunskom okviru za razdoblje 2024.-2026. godinu. U razdoblju od 2027. godine pa do kraja razdoblja provedbe sredstva će se osiguravati u okviru limita ukupnih rashoda utvrđenih za razdjel Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Odlukom Vlade o proračunskom okviru za pojedino trogodišnje razdoblje.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Projekta „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“

Comments are closed.