15.10.2021. – Sindikati – dopis MMPI-u za zapošljavanje


Poštovani,

u nekoliko navrata u proteklom vremenu obraćali smo vam se s molbama da se pokrene proces zapošljavanja radnika u HŽ Infrastrukturi.

Određeni prijem se i dogodio no isti je zaustavljen i ne prati stvarne potrebe procesa rada. Trenutno stanje zbog stalnog odlaska radnika u mirovinu je neizdrživo.

U pojedinim organizacijskim jedinicama radnici ne mogu koristiti godišnje odmore te je evidentan porast prekovremenog rada zbog nedostatka radnika, također sve više je primjera organizacije rada s smanjenim brojem radnika što uvelike usporava procese rada. Zbog nedostatka izvršnih radnika  poslodavac je, da bi osigurao daljnje odvijanje tehnoloških procesa i prometa u cjelini,  sve češće prisiljen pribjegavati vrlo upitnim i u sigurnosnom smislu rizičnim rješenjima.

Rješenja koja se provode dovode u pitanje radne procese (upitno je osiguranje pružanja usluga na koje smo se obavezali, kao i sigurnost svih sudionika tehnološkog procesa), prava radnika (često kršenje), povećavaju stopu bolovanja zbog preopterećenosti  (dvostruka veća od one na državnoj razini). U konačnici, otežavaju redovno održavanje, otklanjanje kvarova, odvijanje prometa i dovode do smanjenja propusne moći pojedinih pruga.

Ovim putem od vas tražimo da se neodgodivo pristupi novom zapošljavanju radnika u skladu sa stvarnim potrebama kako se ne bi doveli u još goru situaciju.

Očekujemo vaš žurni odgovor.

S poštovanjem.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikat infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske

DOPIS

Comments are closed.