9.12.2020. – Održani redovni izbori u SIHŽ-u


Dana 08. prosinca 2020. godine održana je u Zagrebu, sukladno odrednicama Statuta i donesenih zaključaka na prethodno održanim sjednicama djelatnosti na kojima su nazočili saborski zastupnici – predstavnici djelatnosti sjednica najvišeg tijela Sindikata.

Zastupnici Sabora sukladno Izmjenama Izbornih pravila koja su usvojena zbog usklađivanja izborne procedure sa važećim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 izabrali  su za naredno četverogodišnje razdoblje rukovodstvo sindikata.

Za predsjednika sindikata izabran je Slavko Proleta.

Za zamjenicu predsjednika sindikata izabrana je Mirjana Konjić.

Nadležno tijelo sindikata potvrdilo je i dopredsjednike sindikata zadužene za rad po djelatnostima, koji su prethodno izabrani od strane saborskih zastupnika (predstavnika djelatnosti) na prethodno održanim sjednicama djelatnosti:

Dopredsjednik sindikata zadužen za rad u građevinskoj djelatnosti održavanja je Dragan Gašpar, a zamjenik dopredsjednika je Tomislav Špoljarević.

Dopredsjednik sindikata zadužen za rad u djelatnosti održavanja SS i TK je Zdravko Kučinić, a zamjenik dopredsjednika je Darko Kos.

Dopredsjednik sindikata zadužen za rad u djelatnosti održavanja EEP-a je Željko Pribanić , a zamjenik dopredsjednika je Dalibor Dragočajac.

Na sjednici su potvrđeni i članovi Nadzornog odbora  i Statutarne komisije sindikata.

Na sjednici su podnesena i Izvješća o radu sindikata u proteklom razdoblju koja su jednoglasno usvojena.

Posebno izvješće podnio je predsjednik sindikata Slavko Proleta, a vezano je uz potpisivanje kriznog Kolektivnog ugovora za HŽ Infrastrukturu d.o.o., koji je sklopljen 28. svibnja 2020. godine i vrijedi do 28. veljače 2021. godine uz produženu primjenu 7 mjeseci.

SIHŽ smatra da se cijeli sustav cijena sata rada treba u novom procesu otvaranja kolektivnih pregovora rješavati na principu ujednačavanja cijena sata rada za radna mjesta istih uvjeta, složenosti poslova.

U nastavku sjednice pročitano je i Izvješće Nadzornog odbora sindikata o provedenom nadzoru financijskog poslovanja sindikata za razdoblje I-XI 2020. godine koje je jednoglasno usvojeno.

Jednoglasno je usvojen i Financijski plan poslovanja sindikata za 2021. godinu.

U daljnjim procesima koji su pred nama snaga sindikata svakako će se ogledati u njegovoj spremnosti da promptno reagira na sve događaje i postavljene zadaće koje će se nametati u narednom razdoblju, kao i činjenici da za to imamo spremne članove i educirane sindikalne povjerenike.

Sindikat infrastrukture HŽ-a

Comments are closed.