29.3.2013. – Kolektivno pregovaranje o 4. Aneksu Kolektivnog ugovora


Potpisan je 4. Aneks KU za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. kojim su uređene cijene sata rada za 6 radnih mjesta (glavni inženjer za mehanizaciju,referent za opće poslove i dokumentaciju,šef gradilišta strojnog održavanja pruga,voditelj radne grupe za logistiku,voditelj radne grupe održavanja,vozač pružnog vozila-rukovatelj dizalicom) u Poslovnom centru održavanja i građenja pruga zbog izdavanja ugovora o radu radnicima u toj organizacijskoj jedinici. Iako su u prijedlogu poslodavca za otvaranjem kolektivnih pregovora o 4. Aneksu bile i cijene sata rada i za ostala radna mjesta, zatražili smo da se pregovara samo o novim radnim mjestima i da nam se dostavi popis istih.

Nismo prihvatili konstataciju pregovaračkog odbora da su pregovori otvoreni,dok se točno ne utvrdi o čemu će se pregovarati, odnosno dok nam se ne dostave podatci za konkretno nova radna mjesta, kako bismo za njih kroz kolektivno pregovaranje utvrdili i pripadajuće cijene sata rada. Smatrali smo da je to prethodno pitanje koje moramo definirati kako bi se pregovori mogli započeti u dobroj vjeri.

U narednom tjednu nastavilo bi se sa kolektivnim pregovorima o 5.Aneksu KU za HŽ Infrastrukturu d.o.o.

Comments are closed.