2. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza


Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Holdinga d.o.o. i Uprave društava HŽ Holdinga (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su 2. lipnja 2010. godine

2. ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA
OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da je 4. svibnja 2006. godine zaključen Ugovor o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza, te da je 31. srpnja 2007. godine zaključen 1. Aneks toga Ugovora.

Članak 2.

Stranke su suglasne da se zbog trenutne gospodarske situacije, te smanjenih sredstava iz Državnog proračuna, mijenja točka III. 1. Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza tako da glasi:

„1. radnicima s liste potencijalnog tehnološkog viška (uslijed promjene organizacije ili osobnog zahtjeva radnika) ponude poticajne otpremnine prema uvjetima iz Odluke o poticajnim mjerama koju donose Uprave društava HŽ Holdinga uz prethodno savjetovanje sa sindikatima s pravom na kolektivno pregovaranje.“

Članak 3.

Ovaj Aneks primjenjuje se od 2. lipnja 2010. godine, a objavit će se u Službenom vjesniku HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o.

U Zagrebu, 2. lipnja 2010.

2. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Comments are closed.