Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza


Sindikati HŽ s pravom na kolektivno pregovaranje i Uprave društava holdinga HŽ (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su dana 31.07.2007. godine 

ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA
OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA

Članak 1.

Stranke su suglasne da se odredbe Ugovora o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza (sklopljenog dana 4. svibnja 2006. godine) u dijelu koji se odnosi na Željeznički fond primjenjuju na zbrinjavanje viška radnika ovisnih društava u 100% vlasništvu društava holdinga HŽ-a.

Članak 2.

Stranke su suglasne da se uvjeti, način i postupak raspoređivanja u Željeznički fond radnika iz članka 1. ovog Aneksa regulira izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Željezničkog fonda.

Članak 3.

Stranke su suglasne da će se za zbrinjavanje viška radnika u ovisnim društvima putem Željezničkog fonda osigurati dodatna financijska sredstva (prodajom ovisnih društava ili iz drugih izvora financiranja) pod uvjetom da su se prethodno osigurala dostatna sredstva za zbrinjavanje viška radnika društava holdinga HŽ.

Broj: 3.2464/1/07

U Zagrebu, 31.07.2007.

Aneks ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Comments are closed.